[:nl]

In 2016 is de energiebelasting van de 1e belastingschijf voor aardgas gestegen met 32% t.o.v. 2015.


De verhoging energiebelasting t.o.v. voorgaande jaren

Deze verhoging komt per gasaansluiting neer op een verzwaring van de lasten van maximaal € 8.500 in het MKB. In de overige drie belastingschijven (170.000m3 t/m >10 mln. m3) is de energiebelasting gestegen met 2,21%.

  • T.o.v. 2014 gaat het om een stijging in de 1e belastingschijf van 32,8% (incl. inflatiecorrectie).
  • T.o.v. 2009 is het tarief in de eerste belastingschrijf met 74,4% toegenomen (Belastingdienst, 2016). De totale opbrengst van deze verhoging komt neer op 785 mln.

De oorzaak

Deze verhoging energiebelasting is veroorzaakt doordat de herinvoering van de vrijstelling van kolenbelasting, de kolenbelasting creëerde een belastingderving van €189 miljoen. Deze derving wordt opgevangen door een verhoging van de energiebelasting, 50% bij bedrijven en 50% bij huishouden.[:en]

In 2016 is de energiebelasting van de 1e belastingschijf voor aardgas gestegen met 32% t.o.v. 2015.


De verhoging energiebelasting t.o.v. voorgaande jaren

Deze verhoging komt per gasaansluiting neer op een verzwaring van de lasten van maximaal € 8.500 in het MKB. In de overige drie belastingschijven (170.000m3 t/m >10 mln. m3) is de energiebelasting gestegen met 2,21%.

  • T.o.v. 2014 gaat het om een stijging in de 1e belastingschijf van 32,8% (incl. inflatiecorrectie).
  • T.o.v. 2009 is het tarief in de eerste belastingschrijf met 74,4% toegenomen (Belastingdienst, 2016). De totale opbrengst van deze verhoging komt neer op 785 mln.

De oorzaak

Deze verhoging energiebelasting is veroorzaakt doordat de herinvoering van de vrijstelling van kolenbelasting, de kolenbelasting creëerde een belastingderving van €189 miljoen. Deze derving wordt opgevangen door een verhoging van de energiebelasting, 50% bij bedrijven en 50% bij huishouden.[:]