Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen de risico’s van rampen en crises. Voorheen viel rampenbestrijding en crisisbeheersing onder de gemeente. Door het onder één regionale bestuurlijke regie te plaatsen, is de slagkracht vergroot.

Wij willen Martin Tamminga en Ronald Jongstra van veiligheidsregio Fryslân hartelijk bedanken voor jullie ‘engelen geduld’ tijdens de extreem warme zomerperiode. Door jullie hebben wij de kans gekregen om de software in onze PCM Power unit perfect af te stellen.

De installatie van onze duurzame en onderhoudsarme PCM Power unit levert een besparing van 40.000 kWh per jaar. Er is 270 (m2) te installeren zonnepanelen nodig om dezelfde elektriciteitsbesparing te realiseren!

De Duraflow PCM Power unit is een door de overheid erkende en voor veel bedrijven en instellingen, verplichte energiebesparende maatregel. Onze projecten hebben een uitstekende terugverdientijd en komen -indien van toepassing- in aanmerking voor de EIA regeling.