Voor ruim honderdduizend bedrijven wordt de bewijslast omgedraaid in een poging de doelen uit het Energieakkoord te halen. Bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden, volgens de Wet Milieubeheer. Het gaat hier specifiek om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50k kWh stroom of meer dan 25% m3 gas verbruiken.

” De omgekeerde bewijslast is een doorbraak in de wet. Nu kunnen we echt meters maken.”

Nos.nl merkte op dat er maar weinig bedrijven bekend zijn met deze wet. Daarnaast deed de overheid eerder nauwelijks moeite om te de wet te handhaven. “De omgekeerde bewijslast is een doorbraak in de wet. Dit is nodig omdat in voorgaande jaren de handhaving van de wet niet effectief was. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing weinig op. Nu kunnen we echt meters maken.” volgens Ed Nijpels – voorzitter borgingscommissie Energieakkoord.

Minister Wiebes hoopt dat gemaakte afspraken toch nagekomen worden: “ik ben heel blij dat de doelen van het Energieakkoord weer binnen bereik komen. Dat hebben we ook wel nodig, want het klimaatakkoord bouwt hierop voort. Alle inzet is nodig, want eenvoudig wordt het niet.”

Bron: Nos.nl