Meetresultaten Inmarsat

By 4 mei 2020Nieuws

Het civiele deel van het satellietpark -ruim twintig schotels- is grotendeels in handen van Inmarsat. Inmarsat verzorgt onder meer de communicatie voor de scheepvaart en de luchtvaart. Inmarsat behaalde in 2018 een CDP-score (voorheen bekend als het Carbon Disclosure Project) van B, waarmee de prestaties van het voorgaande jaar is handhaaft.

Samen met installatiebedrijf Pranger-Rosier uit Leeuwarden heeft Duraflow in de technische ruimte van een satellietschotel haar duurzame PCM-koelinstallatie opgeleverd. Voor zover ons bekend is deze satellietschotel de eerste ter wereld, voorzien van PCM-koeling. Dit bijzondere, technisch duurzame en unieke project is daardoor niet zonder ‘slag of stoot’ uitgevoerd. Daarom danken wij John Hofte van Pranger-Rosier en Marinus Kroes van Inmarsat voor hun vertrouwen dat zij ons hebben gegeven. Dat Inmarsat hiermee een uitstekende stap heeft gezet voor verdere verduurzaming en CO2-uitstoot beperking blijkt wel uit de onderstaande getallen.

Traditionele koeling                        Duraflow PCM Power unit Inmarsat

Energieverbruik 131.400 kWh             4.730 kWh per jaar
CO2-uitstoot 85.279 kg.                        3.070 kg. Per jaar

Hoe werkt PCM-datacenterkoeling? 

PCM is de afkorting van Phase Change Materials (faseovergangsmaterialen). Water is een van de bekendste PCM’s. Water bevriest bij nul graden Celsius en smelt zodra de omgevingstemperatuur boven deze grens komt. Het smeltende ijs koelt dan de omgevingslucht. Duraflow is erin geslaagd deze faseovergang slim toe te passen. Het PCM in de PCM-panelen van Duraflow maakt eenzelfde faseovergang door als water, maar dan bij een temperatuur van circa 25 graden Celsius. Door het cyclische proces van smelten en stollen is PCM in staat om grote hoeveelheden warmte of koude uit de omgevingslucht op te slaan en pas weer af te staan wanneer de omgevingstemperaturen daarom vragen. ’s Nachts worden de panelen opgeladen met koude die overdag wordt gebruikt om de ruimte te koelen. En andersom: overdag zorgt PCM voor warmteopslag zodat de ruimte ook ’s nachts een constantere temperatuur behoudt.