Als ondernemer bent u verplicht alle energiebesparingsmaatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar.


De Wet Milieubeheer en energiebesparing

Deze wet, onder het Activiteitenbesluit, verplicht bedrijven en organisaties die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh of 25.000 kuub gas energiebesparende maatregelen te nemen. Op basis van jurisprudentie wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: het bedrijf of instelling moet iedere maatregel met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoeren.

Besparingspotentieel in de utiliteitssector

Dit jaar publiceerde het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) de studie Verbetering referentiebeeld utiliteitssector waarin het besparingspotentieel van de Wet Milieubeheer werd onderzocht. Hieruit blijkt dat dit besparingspotentieel in de utiliteitssector overeenkomt met de totale besparingsdoelstelling in 2020 voor de gehele gebouwde omgeving, dus inclusief de woningbouw. Handhaving energiebesparings maatregelen is dus gewenst!

Handhaving Wet Milieubeheer

Op last van staatssecretaris Sharon Dijksma zijn 20 inspecteurs aangesteld. Zij zorgen voor handhaving energiebesparingsmaatregelen en gaan namens de overheid controleren of bedrijven energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen wel uitvoeren. De inspecteurs gaan controles uitvoeren en kunnen dwangsommen opleggen. Op basis van milieuwetgeving is in de meeste gevallen de gemeente het bevoegde gezag. Zij dienen er op toe te zien dat het bedrijf of instelling deze besparende maatregelen uitvoert. In de praktijk is de afgelopen jaren echter gebleken dat het toezicht op ‘verplichte’ energiebesparende maatregelen onvoldoende is.