Aannemingsbedrijf Fraanje uit Zeeland hecht veel waarde aan het duurzaam bouwen. Zij streven naar een gezonde, duurzame leefomgeving voor iedereen. Voor nu en voor later.

Zo kwam Fraanje bij Duraflow terecht om het verouderde 150kV station van TenneT in Waalwijk te voorzien van duurzame PCM koeling. De grens qua aansluitmogelijkheden (als wind- en zonneparken) was bereikt voor het huidige station, waardoor er niet meer extra elektriciteit getransporteerd kan worden. Het realiseren van 2 extra lijnvelden en een extra verbinding moet dit probleem oplossen.

Het installeren van de PCM power units in dit station levert de volgende besparingen op:

50.195 kWh

Elektriciteitsbesparing per jaar

32.576 kg

CO2 reductie per jaar

€ 6.519

Kostenbesparing per jaar

Wij danken Andre Trommel van Fraanje voor het gunnen van deze mooie opdracht.