De concentratie CO₂ is wereldwijd een belangrijke grens gepasseerd, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie.


 

De concentratie CO₂ is wereldwijd een belangrijke grens gepasseerd, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie. De hoeveelheid deeltjes van het broeikasgas zal de komende generaties niet meer onder de 400 per miljoen deeltjes komen. In 1960 lag het gemiddelde rond de 315 per miljoen deeltjes.

Een paar jaar geleden al kwam de concentratie voor het eerst even boven de 400 deeltjes. De concentratie CO₂ stijgt nog steeds en schommelt rond een gestaag stijgende lijn.

In de zomer op het relatief bosrijke noordelijke halfrond daalt de concentratie in de lucht omdat de bomen in die helft vol in het blad staan en dan voor een flinke opname zorgen. In de winter hebben de bomen hun blad verloren.

In de afgelopen jaren schommelde de concentratie rond de 400-grens. Dit jaar komt hij er dus niet meer onder.

CO₂ zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde langzaam oploopt. De WMO schrijft dat El Niño nu verantwoordelijk is voor het laatste zetje. El Niño wordt veroorzaakt door veranderende oceaanstromen. In tropische gebieden leidde dit tot droogte en  afname van de capaciteit van bossen, planten en zeeën om CO₂ op te nemen.

Om broeikasgassen in Nederland terug te dringen, heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de bos- en houtsector een plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland, werd vandaag bekend.